Què implica inscriure un contracte privat de lloguer en el Registre de la Propietat

Has rebut consultes de propietaris o llogaters que es pregunten si els interessa inscriure el seu contracte de lloguer en el Registre de la Propietat? Segurament. Des que es va aprovar la reforma de la LAU, s’ha parlat i molt sobre el tema.

Per a alguns, l’autèntica vocació de la reforma és precisament provocar la inscripció del contracte de lloguer privat en el Registre de la Propietat i, sense entrar a jutjar la veracitat o falsedat d’aquesta afirmació, volem aclarir quines són les diferències bàsiques entre inscriure o no el contracte d’arrendament en el Registre perquè puguis assessorar el teu client sobre la decisió que més li convingui.

Això és el que hauràs de tenir en compte bàsicament:

VALIDESA
S’inscrigui o no el contracte, aquest tindrà la mateixa validesa. En el document escrit ja s’especifiquen les condicions de l’arrendament i, per tant, tant propietari com llogater sempre podran reclamar o demostrar possibles incompliments. Que el contracte estigui  a més inscrit en el Registre de la Propietat, no li atorgarà més validesa.

COSTOS
En el cas d’inscriure el contracte en el Registre de la Propietat, hauràs de recordar al teu client que existiran unes despeses de notari i del propi Registre.

RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

  • Si el teu client és el propietari

Certament, rescindir un contracte de lloguer és molt més simple si no està inscrit en el Registre de la Propietat, ja que la part interessada a posar fi al contracte simplement ho ha de comunicar amb l’antelació que allí s’indica.

En canvi, quan el contracte està inscrit, si no s’ha fet constar clarament que aquest s’extingirà en cas d’impagament, cal fer una acta notarial de renúncia o un document privat de renúncia amb un reconeixement notarial de la signatura… la qual cosa passa en rares ocasions, no us descobrim res.

Si el llogater marxa deixant les claus a la bústia juntament amb un paper on es llegeix ” renuncio al contracte “, el desistiment podrà ser vàlid, però no per al Registre de la Propietat, que exigirà l’acta notarial de renúncia.

Què passaria llavors si el propietari volgués tornar a llogar l’immoble? Aquest és el problema amb majúscules. Quan perdem de vista l’inquilí, el propietari es veu obligat a realitzar una sèrie d’actuacions legals per a aixecar el gravamen del Registre de la Propietat.

Per evitar aquest tipus de problemes, i sempre que es vulgui inscriure el contracte en el Registre, alguns propietaris opten per sol·licitar una fiança prou elevada com per costejar les possibles despeses originades per la gestió de l’acta notarial de renúncia i dissuadir l’inquilí de marxar sense realitzar aquest tràmit primer.

  • Si el teu client és l’inquilí

Hauràs de tenir en compte que la inscripció permet que tothom pugui arribar a conèixer que l’habitatge està ocupat per un llogater, de manera que, si per algun motiu, el propietari ven o és privat de la propietat, el nou propietari assumeix els drets i les obligacions de l’anterior (especialment en relació al termini de durada del contracte de lloguer pactat). Així que potser per a aquells supòsits en què el propietari pot perdre la propietat, és interessant inscriure el contracte en el Registre de la Propietat.

Per exemple, si el teu client és un inquilí que ha realitzat una inversió de 200.000 euros al despatx professional que té llogat és possible que li interessi protegir els seus drets inscrivint el contracte de lloguer privat en el Registre de la Propietat.

Conclusió: la pregunta sobre si és beneficiós o perjudicial inscriure el contracte de lloguer privat del pis a Salt del teu client en el Registre de la Propietat no té una única i absoluta resposta. Dependrà de diversos factors, ja ho has vist. Per això és important que, juntament amb el teu client, tingueu en compte tots els pros i contres abans de prendre la decisió. No oblidis que es tracta d’una decisió amb conseqüències importants.тренды 2018 года в макияжетрафарет губаннет

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *