Són vàlids els acords sobre assumptes no inclosos en l’ordre del dia de la Junta de Propietaris?

 

La Llei de Propietat Horitzontal és clara al respecte. En el seu contingut, la norma preveu que en el transcurs de qualsevol junta de propietaris només es poden tractar i votar els temes previstos en l’ordre del dia. Dit d’una altra manera, si els propietaris assistents votessin assumptes no previstos en la convocatòria, no tindrien validesa i serien fàcilment impugnables.

Amb la Llei a la mà

El coneixement de la convocatòria de la Junta de Propietaris i el contingut dels punts que és discutiran és una de les condicions ineludibles per a la seva validesa. En aquest sentit, la norma preveu que la convocatòria s’ha de notificar per escrit a tots els propietaris i si algun no rep aquesta notificació, es penjarà al tauler d’anuncis. A més, ha d’incloure amb precisió tots els temes que es tractaran en la Junta, és a dir: l’ordre del dia.

Ara bé, ¿quins temes es poden incloure? La Llei de Propietat Horitzontal, en el seu article 16.2, estableix que el President ha de recollir obligatòriament qualsevol assumpte d’interès per a la Comunitat que li hagi sol·licitat per escrit un propietari.
Només aquells temes que siguin inclosos en l’ordre del dia podran ser tractats i votats a la Junta. I és que, encara que en la mateixa es voti i es decideixi tractar un tema no inclòs en l’ordre del dia, aquest procediment és nul i, per tant, l’acord podrà ser impugnat per qualsevol propietari.

D’altra banda, si l’acord no és impugnat en el termini d’un any, quedarà automàticament validat. Això és així excepte en el cas dels acords nuls radicalment, com aquells que vulneren els drets fonamentals.
Sens dubte, un tema interessant, atès que no són poques les ocasions que molts propietaris no assisteixen a les Juntes i es troben amb decisions preses amb les quals no estan d’acord.

¿Assisteixes i participes en les Juntes de propietaris de la teva Comunitat?

 

 

сияющая основа под макияж отзывыконденсационные газовые котлымед справка 046

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *